Tag Archives: Romfolk

En standard for nordmenn, en annen for fattige østeuropeere

Teltleir på Ekeberg våren 2013.

Teltleir på Ekeberg våren 2013. Teltleiren har fått stå i skogen siden 2012.

Det er forbudt å sove ute i Oslos parker. Allikevel er det satt opp en permanent teltleir på Ekeberg som har fått stå i fred i snart to år. Oslo kommune har hatt det travelt med å jage uteliggere de siste årene. Hvorfor har det tatt så lang tid med leiren på Ekeberg?

Skulpturparken på Ekeberg har vært gjenstand for mye diskusjon. Parken ble åpnet høsten 2013, men motstanden fortsetter. «Folkeaksjon for bevaring av Ekebergskogen» står fortsatt på barrikadene mot det de har karakterisert som rasering av skogen. I tillegg har en egen aksjonsgruppen som kaller seg «Redd Ekebergskogen» slått seg ned på Ekeberg.

Siden 2012 har demonstrantene hatt en teltleir midt i det området som i dag er skulpturpark. Om sommeren har det bodd mange folk i denne leiren, i oppmot ti telt, bygget med planker og presenninger. Det er snakk om en ganske omfattende leir det er vanskelig å ikke legge merke til, og den har fått stå der mer eller mindre permanent siden våren 2012.

Personlig har jeg ikke noe problem med at demonstranter bor i telt på Ekeberg. Engasjement er som regel alltid bra. Men Oslo kommunes regler er krystallklare: «Telting, camping eller lignende» er forbudt i «offentlige parker, grøntarealer og friområder». Dette forbudet har blitt strengt håndhevet de siste årene.

Gjen­nom som­me­ren 2013 ble det fjer­net en rek­ke lei­re, se­nest romleirene ved Sogns­vann. Når romfolk eller andre utlendinger har slått seg ned på Ekeberg, har det heller ikke der tatt lang tid før de har blitt jaget. Med protestaksjonen har prosessen derimot vært langt mer sendrektig. Først nå, etter at leiren har stått der i snart to år har Bymiljøetaten våknet og vil få politiet til å fjerne leiren.

Jeg synes det er et viktig signal at Oslo kommune nå endelig fjerner protestleiren. Det provoserer meg allikevel at det har tatt så lang tid. Hvorfor har man så hastverk med å kjeppjage fattigfolk, mens man ser gjennom fingrene når andre gjør det samme? Er det mer legitimt å sove ute når du protesterer mot et demokratisk vedtak, enn når du er fattig og ikke har råd til tak over hodet? Spør du meg skal folk skal behandles likt – uansett om du er hvit, norsk og protesterer mot skulpturpark, eller fattig, bostedsløs østeuropeer.

En standard for romfolk, en annen for nordmenn

I år som i fjor har protestfolkene mot skulpturparken laget en teltleir på Ekeberg. Hvorfor lar politiet dette skje, når de jager romfolk som camper bare et steinkast unna?

I fjor slo en protestgruppe seg ned på Ekeberg. De hadde en leir der fra april og til september for å protestere mot skulpturparken som skal anlegges i det samme området. I det samme tidsrommet ble romfolk som campet et steinkast unna stadig bortvist. Opererer politiet bevisst med to standarder: én for fattige østeuropeere, og én for nordmenn?

Denne sommeren kommer til å bli krevende for oss som mener at romfolk bør behandles som mennesker. Mange nordmenn er åpenlyse rasister når det kommer til romfolk, og mener at de er «parasitter og skadedyr«. Dette er svært skremmende holdninger, men noe som overrasket meg i fjor, var hvordan politiet møtte denne problemstillingen.

Loven er helt klar: Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn. Man har ikke lov til å lage en permanet teltleir, og det er forbudt å campe i alle parker i Oslo. Det er disse lovene politiet har brukt når de har jaget romfolk rundt.

Men hvorfor velger de å ignorere det når nordmenn gjør det samme?

I fjor hadde protestaksjonen mot skulpturparken på Ekeberg en permanent protestleir stående i skogen fra april til slutten av september. Den ble større og større i løpet av sommeren, og stadig flere folk bodde der permanent. Jeg reagerte på dette fordi romfolk som slo seg ned et steinkast unna ble jaget rundt, mens politiet så ut til å ignorere protestleiren.

Jeg skjønner at forsøpling kan være et problem, og jeg er helt med på at det bør være en begrensing på hva man har lov til å gjøre i  parker og det offentlige rom. Men det jeg ikke skjønner, er hvorfor politiet ser ut til å operere med to standarder: én for fattige østeuropere, og én for nordmenn.

Ropet fra folkedypet er skremmende nok som det er, og sist jeg sjekket var det heldigvis ikke politiets oppgave ikke å håndheve opinionen, men å håndheve loven. Det er et viktig og grunnleggende prinsipp at den skal være lik for alle.