Tag Archives: Medisin

Gjeninnfør kvakksalverloven

De norske reglene for alternativ behandling er blant de mest liberale i Europa. Eller som Vinjar Fønnebø, leder i NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, sier det:

– I Norge kan hvem som helst behandle hvem som helst for hva som helst med hva som helst.

Det er skremmende. Det stilles ingen krav til utdanning eller godkjenning for å behandle syke folk mot betaling. Spør du meg er det uetisk at folk med helgekurs i f. eks. tankefeltterapi kan påberope seg å helbrede de bakenforliggende årsakene til kreft: det kan potesielt være dødelig om pasienten dropper konvensjonell behandling.

Det har faktisk gått så langt at det er strengere krav for å behandle dyr enn mennesker. Man må være utdannet veterinær (eller være faglig underlagt en veterinær)  for å kunne sette akupunkturnåler på et dyr. Lovverket for å behandle dyr skiller seg på dette punktet fra lovverket for å utøve alternativ behandling på mennesker, hvor hvem som helst kan sette akupunkturnåler på et menneskes kropp, uten krav til bakgrunn eller kvalifikasjoner. Hvem som helst kan i teorien kalle seg akupunktør og begynne å stikke nåler i folk mot betaling.

Det finnes over 250 ulike alternative behandlingsformer i Norge. Teoriene bak mange former for alternativ behandlig er fullstendig uforenlig med rådende vitenskapelig kunnskap både innen medisin, fysiologi, kjemi og fysikk. Mange av dem kan betegnes som ren heksekunst – krystaller, kvanteterapi, ulike elektroniske apparater som skal massere individuelle celler eller påvirke din aura, blodanalyse som forteller folk at de har feil PH-nivå og sopp i blodet.

Mange av disse behandlingsmetodene kan kanskje virke harmløse; de selger jo bare dyr placebo til folk, så hva er egentlig problemet? Problemet er at kundene deres ofte er desperate mennesker i en sårbar situasjon. Problemet er at de advarer folk mot vaksiner og konvensjonell behandling. Problemet er at de villeder folk, utnytter sårbare mennesker og selger preparater som ikke virker og til og med kan være skadelige.

Før 2004 hadde vi Kvakksalverloven i Norge. Den satte strenge rammer for de alternative virksomhetene. Det var forbudt å reklamere, bruke lege eller doktor-tittel, foreta inngrep, sette sprøyter, bruke legemidler og behandle alvorlige sykdommer. Den nye Lov om alternativ behandling av sykdom fra 2004 tok alternativmedisinen inn i varmen og ga bransjen økt annerkjennelse.

Den kanskje viktigste forskjellen mellom Kvakksalverloven og dagens lov er at alternative behandlere nå kan behandle folk med alvorlig, livstruende sykdom dersom behandlingen utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer, under forutsetning at dette er godkjent av behandlende lege. Denne oppmykingen bør reverseres, slik at det blir forbudt for alternativbehandlere å tilby mirakelkurer, unnskyld, behandle «de bakenforliggende årsakene», til dødssyke pasienter.

Det er trist at svært syke mennesker bruker de siste dagene og ukene av livet sitt på å jage etter en mirakelkur mot uhebredelige sykdommer. Men fra et menneskelig ståsted er det svært forståelig. Det er vanskelig å gi slipp på håpet om å bli frisk. Disse pasientene ender dessverre ofte opp med tomme lommebøker, i tillegg til å kaste bort verdifull tid de kunne ha brukt med sine nærmeste.

Det å fjerne kvakksalverloven og innføre loven om alternativ behandling var et feilgreip. Lovendringen innebar å ta et steg bort fra moderne legevitenskap og gi økt annerkjennelse til overtro og heksekunst, under påskudd at det er «valgfrihet» for pasientene. Valgfrihet er et godt prinsipp, men det er grunnleggende problematisk at folk velger bort behandling som virker til fordel for uvirksom alternativ medisin.

Legevitenskapen har gjort enorme framskritt de siste åra, og vi har mer kunnskap om kropp og sykdom enn vi har hatt noen sinne. Det er denne kunnskapen som gjør at vi har sluttet med årelating – som var den foretrukne behandlingsmetoden i 2000 år. Det er denne kunnskapen som har gitt oss vaksiner og antibiotika. Det er denne kunnskapen som gjør at vi lever til vi er over 80 år gamle, mot 30 i førindustrialisert tid. Det er nettopp derfor vi bør gjeninnføre kvakksalverloven, og få udokumentert, alternativ behandling ut av det offentlige helsevesenet. Vi må gi folk den beste behandlingen de kan få – behandling som faktisk virker.
PS: Se dette klippet fra den svenske avisen Expressen: «Kvantmedicinaren» ger 50 olika diagnoser